מבחן האיי-קיו

עמוד זה נועד לשיחזור התוצאה של הבחינה (לבעלי דואר בואללה)
התוצאה לא תוצג על המסך מסיבות של פרטיות הנבחנים אלא תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שתכניסו וזאת רק אם זו הכתובת שהכנסתם בעת הבחינה.
ראשית הכניסו את כתובת הדואל שאליה יישלחו תוצאות המבחן: